حشرات خانگی، آفات گلها

روش نگهداري از گياه كروتون

گياه كروتون جابجايي را اصلا دوست ندارد و در صورت جابجايي مداوم ممكن است گياه شوكه شود و برگهاي گياه شروع به ريزش كند و از بين برود ، پس اين نكته خيلي مهم است كه جاي گياه هميشه ثابت باشد و تا زماني كه مجبور نيستيد از جابجايي آن خودداري كنيد .

مانند همه گياهان خانگي آبياري اين گياه مهم است و بايد رطوبت گياه حفظ شود ، زماني كه خاك سطحي گلدان خشك شد بهترين زمان براي آبياري مجدد اين گياه ميباشد ، هنگام آبياري گياه بايد كاملا سيراب شود تا آب از انتهاي گلدان خارج شود .

اين گياه بايد دور از سرما نگهداري شود زيرا تحمل دماي زير ۱۵ درجه سانتيگراد را ندارد و در صورت دماي پايين برگهاي خود را از دست ميدهد و گياه از بين ميرود .

ترجمه شده توسط تيم كشتزار

نظر دهید